Sản phẩm
Đĩa cứng 2T HDD20 GLTECH
Đĩa cứng 1T HDD10 GLTECH
Đĩa cứng 500Gb HDD05 GLTECH
Cáp đồng trục DTH2 GLTECH
Cáp đồng trục DTH1 GLTECH
Giắc nối BNC
Giắc nối F5
Giắc nối AV
Đế xoay camera ngoài trời PTS-301 GLTECH
Đế xoay camera trong nhà SP-306 GLTECH
Bộ nguồn tổng 20A A-20 GLTECH
Bộ nguồn tổng 15A A-15 GLTECH
Bộ nguồn đơn 3.0A A-030 GLTECH
Bộ nguồn đơn 2.0A A-020 GLTECH
Bộ nguồn đơn 1.5A A-015 GLTECH
Bàn phím Điều khiển PTZ GLP-KB100IP GLTECH
Đầu ghi 64CH 1080P NVR GLP-64NVR GLTECH
32CH 1080P NVR GLP-32NVR GLTECH
Đầu ghi 8832CH 1080P NVR GLP-8832NVR GLTECH
Đầu ghi 8816CH 1080P NVR GLP-8816NVR GLTECH
Đầu ghi 7809CH 1080P NVR GLP-7809NVR GLTECH
Camera Speed Dome IP HN GLP-999IP GLTECH
Camera Speed Dome IP HN GLP-997IP GLTECH
Camera Thân IP HN GLP-777IP GLTECH
Trang đầu «1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7» Trang cuối